Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SchoolSoft AB
SchoolSoft AB

SchoolSoft AB
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Hemsida:

www.schoolsoft.se

Verksamhet:

SchoolSoft erbjuder en it-tjänst för administration av skolverksamhet. SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt.

Ägare:

SchoolSoft Holding AB 100 %, som innan listning på First North planerar att sälja 65 % av aktierna via ett publikt erbjudande. Strategisk Holding är, via ett några bolag emellan, ägare till SchoolSoft Holding. Huvudägare i Strategisk Holding är Claes-Göran Stråth.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Skulle listats den 2 juli 2013, men ställdes in.

Värdering:

58,5 Mkr enligt erbjudandet inför listningen, 29 kr per aktie.

Övrigt:

SchoolSoft skulle listats den 2 juli 2013, men den 18 juni 2013 ställdes planerna in. Orsaken som angavs var att ägaren beslutat att ingå förhandlingar med aktörer vilka har för avsikt att förvärva hela SchoolSoft. Därför avbryts erbjudandet om att förvärva aktier samt den listningsprocessen på Nasdaq OMX First North.

”Vi har under de senaste veckorna presenterat bolaget för ettflertal potentiella investerare och den allmänna återkopplingen har varit att det är ett mycket stabilt och lönsamt bolag med fina tillväxtmöjligheter. Ett flertal investerardiskussioner har dessutom utmynnat i att ägaren har erhållit propåer om förvärv av hela SchoolSoft varför beslut fattats om att avbryta den pågående listningsprocessen och fortsätta förvärvsdiskussionerna separat.” säger Helena Sandelin, SchoolSofts VD.

Uppdaterat: 2013-06-18

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss