Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Luntmakargatan 46
Stockholm

Hemsida:

www.sbc.se

Verksamhet:

SBC har en rikstäckande verksamhet med kontor på sex orter i landet. Företagets verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster, av olika slag inom moderbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, och projektutveckling för SBCs bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB. Företagets totala tjänsteutbud består av ekonomisk/teknisk förvaltning, ombyggnad, juridik samt projektutveckling,

Ägare:

SBC ekonomisk förening äger drygt 58%. Resten ägs av 2500 personer som deltog i nyemissionen, vilken riktades till medlemmar i SBC ekonomisk förening.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

27 februari 2006

Värdering:

Det finns 5.200.000 aktier. Den till medlemmarna riktade nyemissionen gjordes till priset 25 kr per aktie. Substansvärdering gjord av företaget till Skatteverket är 36-43 kr.

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss