Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Run way Safe Sweden AB
Run way Safe Sweden AB

Run way Safe Sweden AB
Asksätersvägen 1
585 97 Linköping

Hemsida:

runwaysafe.com

Verksamhet:

Runway Safe erbjuder en lösning bestående av en säkerhetsbädd av Glasopor som effektivt och säkert stoppar flygplan som åkt av banan på ett sätt som innebär minskade kostnader i form av person- och materialskador..

Ägare:

Uppdatering: I årsrapporten för 2016 framgår att Optinator i Göteborg AB och Länsberg & Partners ersätter Wickman (Backhamra Invest AB) som huvudägare. Tillsammans har de 34,6 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ej bestämt

Värdering:

Övrigt:

Run way Safe gör under hösten 2014 ett par nyemissioner. I samband med detta meddelade bolaget att de ska notera aktien i framtiden. Någon direkt tidsplan har dock inte kommunicerats.

Uppdatering: Under sommaren 2016 gjorde företaget en nyemission.

Uppdatering: Under mars 2017 tog bolaget upp ett lån på 70 Mkr.

Uppdatering: Under september 2017 gör företaget en konvertibelemission på 12 Mkr. Konvertibeln är på 2 är, ger 10 % i ränta per år, och kan konverteras till aktier till kurs 10 kr. Utspädningen blir då 8 %.

Uppdatering: I början av oktober 2017 fick vi en kort uppdatering av en aktieägare. I stället för en konvertibelemission så gjordes en vanlig aktieemission. En notering är inte aktuell i dagsläget, bolaget siktar främst på att någon gång ge ägarna en exit genom att bli uppköpta.

Uppdatering: DI rapporterar i slutet av mars 2018 att Runway Safe skrivit ett avtal på 100 miljoner kronor, med en flygplats på en fransk ö. Vd säger att det är ett genombrottsavtal på flera sätt.

Uppdaterat: 2018-03-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss