Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Rock Energy AS

Rock Energy AS
Lilleakerveien 8
0283 Oslo, Norge

Hemsida:

rockenergy.no

Verksamhet:

Rock Energy är verksamt inom förnybar energi där de erbjuder hållbar energi i form av värme, kyla och kraft från djupborrade energikällor.

Ägare:

Deflamo ABs befintliga aktieägare kommer efter transaktionen att äga 12,5 % av det nya bolaget.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Oklar status.

Värdering:

Övrigt:

I början av februari 2019 meddelade Deflamo AB, som är noterat på First North, att de ska göra ett omvänt förvärv av Rock Energy AS, och att transaktionen beräknas vara klar under andra kvartalet 2019. Dvs Rock Energy AS noterar sig på First North genom att överta Deflamos plats på First North.

Uppdatering: I maj 2019 meddelade Deflamo att transaktionen har tagit mer tid än väntat. "...det omvända förvärvet inte att behandlas vid årsstämman. Transaktionen förväntas istället behandlas vid en extra bolagsstämma under juli månad."

Uppdatering: I mitten av juni 2019 meddelade Deflamo att förvärvet tagit mer tid än förväntat och att det kommer att ta ytterligare tid. Man öppnar även upp för att helt ställa in transaktionen med Rock Energy.

"Deflamo kommer fortsatt arbeta för att genomföra det omvända förvärvet med Rock Energy men kan i dagsläget inte fastställa hur lång tid det kommer ta att slutföra Transaktionen. Eftersom den utdragna processen medför en ökad osäkerhet så har Bolaget samtidigt öppnat upp för andra potentiella kandidater vad gäller omvänt förvärv."

Uppdatering: I början av september 2019 meddelade SIG Invest att de ska notera sig genom ett omvänt förvärv av Deflamo. Denna väg för Rock Energy att notera sig är således stängd.

Uppdaterat: 2019-09-06

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss