Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i RightBridge Ventures AB

RightBridge Ventures AB
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.rightbridge.se

Verksamhet:

RightBridge kommer att vara ett investeringsbolag med uppdrag att identifiera och förvärva bolag inom e-sport och gaming.

Ägare:

Uppdatering: Abelco Investment Group AB 41 % efter emission och överföring av aktier i början av sommaren 2022.

Uppdatering: Abelco Investment Group AB 74,3 % efter affär som meddelades i mitten av februari 2021.

Uppdatering: Abelco Investment Group AB 100 %

Uppdatering: Abelco Investment Group AB 85 %, Animoca Brands Corporation Limited 15 %.

Abelco Investment Group AB 100 %

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

6 oktober 2022

Värdering:

Uppdatering: 150 Mkr pre-money och 155 Mkr post money vid en riktad emission i december 2021.

Uppdatering: 90 Mkr pre-money och 145 Mkr post money vid en riktad emission i början av april 2021.

Övrigt:

I början av mars 2020 meddelade Abelco Investment Group att de grundar RightBridge Ventures AB som ska noteras under 2020.

”Ambitionen med RightBridge är att kapitalisera på Abelco:s brygga mellan Skandinavien och Asien, på de operativa tillgångar i våra portföljbolag samt på vår erfarenhet av publika kapitalmarknader. RightBridge har en uttalad fokusering på att öka Abelco:s aktievärde till våra aktieägare genom en börsintroduktion under 2020” – säger Kenneth Arnström, Abelco:s styrelseordförande.

"Under de kommande veckorna kommer RightBridge att exekvera på sitt befintliga flöde av förvarvsobjekt som redan finns, samt utforma styrningsprocesserna i bolaget."

Uppdatering: I mitten av augusti meddelades att RightBridge Ventures AB köper Gamma Innovations Inc av Animoca Brands Corporation Limited. Priset är 1 MUSD och betalas med aktier i RightBridge Ventures AB.

Uppdatering: I början av oktober 2020 meddelade RightBridge Ventures att de avbryter affären med Animoca Brands gällande att köpa Gamma Innovations.

Vidare meddelade RightBridge att sin ägare Abelco och dess delägare Fatfish Group bestämt att göra ytterligare en investering på 1,4 Mkr i RightBridge för att skynda på affärsplanen och noteringsprocessen.

Uppdatering: Stefan Lindeberg som tidigare varit med och bland annat grundat VC-fonden Creandum kommer kommer att tillträda RightBridge Ventures styrelse i december 2020.

Uppdatering: I mitten av november 2020 meddelade Abelco att noteringen av RightBridge försenas då arbetet med förvärvsprocesser tagit längre tid.

Uppdatering: I början av februari 2021 investerar RightBridge Ventures i e-sports bolaget Esports Players League (ESPL) och blir ägare till 5 %. Det är en något udda affär, då ESPL är ett dotterbolag till iCandy som är ett dotterbolag till Abelco, som ju även är moderbolag till RightBridge Ventures.

Uppdatering: I mitten av februari 2021 meddelades att RightBridge Ventures tecknar avtal med iCandy Interactive om förvärv av 26 stycken mobilspel, samt hela innehavet av Esports Players League - ca 23 %.

Efter affären beräknas Abelcos ägarandel i RBV till ca 74,3 %. I transaktionsstrukturen förvärvar även iCandy en option från Abelco, optionen ger iCandy en möjlighet att förvärva ca 2,1 miljoner aktier, nuvarande ca 2,8 % av RBV för ett nominellt värde.

Uppdatering: I början av april 2021 meddelade Abelco att RightBridge Ventures har köpt 10,7 % av aktierna i Esport Pulze AB (Epulze). Säljare var Modelio Equity och Oliver Molse. Betalning skedde med egna aktier.

Samtidigt köpte även Modelio Equity och Oliver Molse ytterligare ca 8 miljoner aktier i RightBridge Ventures, från Abelco till nominellt aktievärde.

Vidare gjorde RightBridge Ventures även en riktad emission på 55 Mkr till bl.a. Modelio Equity, Abelco Investment Group, FatFish Internet Group samt ledning och styrelse.

Uppdatering: I slutet av juni 2021 meddelade bolaget att de har anlitat Eminova för att Euroclear-registrera sina aktier. Efter sommaren ska man göra en private placement, som ska vara en förberedelse för en kommande IPO.

Uppdatering: I september 2021 anslöts bolagets aktier till Euroclear. Man upprepade att bolaget ska noteras, något oklart om det är ett beslut om att noteras eller den faktiska noteringen som ska ske under 2021.

Uppdatering: I mitten av december 2021 meddelade RightBridge att tidsplanen för noteringen nu är första kvartalet 2022. I mitten av december investerade Blue Horizon Investment ApS 5 Mkr i RightBridge via en nyemission.

Uppdatering: I mitten av december 2021 meddelade RightBridge att det är på First North som noteringen ska ske. Man har anlitat Amudova som Certified Advisor.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 meddelade Abelco att listningsprocessen av RightBridge Ventures är något försenad och nu ska bli klar i början av andra kvartalet 2022.

Uppdatering: I slutet av juni 2022 meddelade Abelco att RightBridge har gjort saker som gör att de nu är redo för nästa steg i processen.

Uppdatering: I slutet av juni 2022 meddelades att RightBridge Ventures AB ska noteras på First North via ett omvänt förvärv av First North-noterade Agilit Holding AB.

Uppdatering: I mitten av augusti 2022 godkände Nasdaq att RightBridge Ventures får noteras på First North.

Uppdatering: Den 29 september 2022 ska Agilit ta formellt beslut att förvärva RightBridge Ventures.

Uppdatering: Den 6 oktober 2022 meddelades att alla saker har genomförts, dvs RightBridge kan nu definitivt sägas vara noterat.

Uppdaterat: 2022-10-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss