Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Resurs Holding AB
Resurs Holding AB

Resurs Holding AB
Ekslingan 9
254 67 Helsingborg

Hemsida:

www.resursholding.se

Verksamhet:

Resurs Bank är en växande nordisk nischbank med verksamhet inom konsumentfinansiering inom detaljhandeln, in- och utlåning, kreditkort samt factoringtjänster till företagskunder. I koncernen ingår även Solid Försäkringar.

Ägare:

Uppdatering: Innan erbjudandet inför noteringen; Cidron Sempter Ltd. 51,98 %, Waldakt AB 42,53 %, RSF Invest AB 5,49 %.

Efter erbjudandet om övertilldelning används; Cidron Sempter Ltd. 30,46 %, Waldakt AB 24,92 %, RSF Invest AB 3,35 %, Swebank Robur 5 %, Andra AP-fonden 3,5 %, Handelsbanken Fonder 3 %, Catella 2,5 %.

Uppdatering: Inför noteringen köper ankarinvesterarna denna mängd aktier; Swedbank Robur 5,0 %, Andra AP-fonden 3,5 % och Handelsbanken Fonder 3,0 %.

Nordic Capital Fund VII och Waldir AB (SIBA-familjen Bengtsson).

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

29 april 2016

Värdering:

Uppdatering: 11 Mdkr (55 kr per aktie)

Uppdatering: 10,8-11,2 Mdkr (54-56 kr per aktie)

Uppdatering: 10-12 Mdkr (50-60 kr per aktie)

Uppdatering: Högst 12 Mdkr skriver bolaget.

Uppdatering: 13 Mdkr enligt uppgifter till Di i april 2016.

Uppdatering: 13 Mdkr skrivs det i november 2015 att företaget är värt baserat på branschkollegors värderingar.

8 Mdkr uppges ägarna sikta på som värdering vid en börsnotering.

Övrigt:

I september 2015 skrivs det i media att Resurs Bank planerar för en börsnotering under första halvåret 2016.

Uppdatering: Resurs Holding meddelade i mitten av oktober 2015 att de överväger en börsnotering. Detta i samband med ett pressmeddelande där de berättade att både styrelse och ledningsgrupp förstärkts med nya och ytterligare personer.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 meddelar Resurs att de förvärvar samtliga aktier i Oslobörsnoterade Ya Holdings rörelsedrivande dotterbolag Ya Bank samt Metatech AS. Köpeskillingen uppgår till totalt 1 570 miljoner norska kronor.

Uppdatering: I slutet av november 2015 skriver Reuters att ägarna till Resurs Bank har valt banker, de som ska sköta processen är Goldman Sachs, Morgan Stanley och Carnegie. Första halvåret 2016 anges fortfarande som tidsplan.

Uppdatering: I början av april 2016 skriver Di att företaget ska börsnoteras innan sommaren, till en värdering på 13 miljarder kronor.

Uppdatering: I början av paril 2016 skriver bolaget att de ska notera sig under andra kvartalet. Ingen nyemission kommer att göras, utan ägarna säljer befintliga aktier. Ankarinvesterarna tar 11,5 %, och värderingen på bolaget blir i erbjudandet högst 12 miljarder kronor.

Carnegie, Goldman Sachs International och Morgan Stanley har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och SEB har utsetts till Joint Bookrunner i samband med den tilltänkta börsnoteringen.

Uppdatering: Den 29 april 2016 noteras Resurs på börsen. Inför noteringen säljer ägarna befintliga aktier till ett pris som fastställs inom intervallet 50-60 kr. Anmälan sker mellan den 19 april och 27 april (28 april för institutioner).

Uppdatering: Erbjudandet är övertecknat. Prisintervallet har snävats av till 54-56 kr.

Uppdatering: Priset fastställdes till 55 kr per aktie.

Uppdaterat: 2016-05-01

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss