Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Respiratorius AB
Respiratorius AB

Respiratorius AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.respiratorius.se

Verksamhet:

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Ägare:

Christer Fåhraeus är stor ägare. Catella, Staffan Rasjö, Lage Jonason och Lars Irstad är några av ägarna som tillkom vid nyemissionen i början av 2007. 200 aktieägare totalt.

Uppdatering: Totalt omkring 400 aktieägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

5 juli 2012

Värdering:

Vid emissionen under juni/juli 2010 pre-money 35 Mkr och 40 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 45,6 Mkr och 53,2 Mkr post money vid nyemissionen under maj/juni 2012.

Övrigt:

G&W Kapitalförvaltning och Michael Östlund Fondkommission tar företaget till börsen. I samband med noteringen planerar företaget att göra en nyemission på 20 Mkr, som ska räcka i 12-18 månader.

Uppdatering: På grund av det volatila börsläget har företaget valt att skjuta börsnoteringen den 29 juni 2006 på framtiden. Företaget gör en garanterad nyemission på 10 Mkr för att säkerställa det omedelbara kapitalbehovet.

Uppdatering: Företaget gjorde i början av 2007 en nyemission på 15 Mkr, med Redeye som finansiell rådgivare.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 10,5 Mkr under januari/februarik 2009 via Leox och Inoff.

Uppdatering: Respiratorius meddelar i mars 2010 att de i en amerikansk studie visat att deras substanser får den glatta muskulatur som finns i luftrören att relaxera, vilket är ett genombrott. En hel del arbete återstår. När företaget lyckats licenseriera ut projektet till en större läkemedelsaktör blir en notering aktuell.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 5 Mkr under juni/juli 2010. Företaget meddelar då att man planerar att notera sig under 2011, under förutsättning att bolaget utvecklas enligt plan.

Uppdatering: Vid halvårsskiftet 2011 hade företaget bara sju tusen kronor i kassan. Företaget har vid början av december 2011 inte gjort någon ny nyemission, men vi har dock inte nåtts av någon information om att verksamheten har pausats.

Uppdatering: Respiratorius köpte i mars 2012 företaget Valcuria AB där man betalade med aktier. Företaget har även meddelat att man ska lägga samman A- och B-aktier till ett aktieslag, vilket anges vara en förberedelse för att kunna lista företaget.

Uppdatering: Bolaget finns nu med på Aktietorgets hemsida som en kommande listning.

Uppdatering: Bolaget presenterar sig på Aktietorgskväll i Nyköping den 29 maj 2012.

Uppdatering: Bolaget gör en nyemission på 7,6 Mkr under maj/juni 2012 och listar sig på Aktietorget den 5 juli 2012.

Uppdaterat: 2012-07-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss