Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Resolution Energy RE AB

Resolution Energy RE AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Verksamhet:

Resolution Energy är ett prospekteringsföretag med undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller.

Ägare:

Archelon AB 90 % och geologen Anders West 10 %. Archelon planerar att dela ut hälften av sitt innehav till aktieägarna under andra halvåret 2014.

Uppdatering: Archelon har för avsikt att dela ut hälften av sitt ägande till aktieägarna under andra halvåret 2014.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Inställd. Genomfört i annat bolag.

Värdering:

Övrigt:

Archelon AB innehar sedan tidigare flera undersökningstillstånd i Mellansverige avseende bas- och ädelmetaller. Archelon har i mars 2014 ansökt om undersökningstillstånd för ytterligare ett område i Bodens kommun i Norrbotten. Archelon har beslutat att tillsammans med geologen Anders West grunda ett nytt företag för dessa tillgångar. Archelon planerar att dela ut hälften av sina aktier i detta företag till aktieägarna under andra halvåret 2014. En notering på en mindre lista är en naturlig följd. Ingen noteringsplan har dock kommunicerats.

Uppdatering: Resolution Energy RE AB är namnet på bolaget. Archelon har för avsikt att dela ut hälften av sitt ägande till aktieägarna under andra halvåret 2014.

Uppdatering: Vi är inte säkra på deltaljerna, men detta projekt är vad som utvecklats i bolaget Orezone.

Uppdaterat: 2015-05-30

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss