Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Relation & Brand AB
Relation & Brand AB

Relation & Brand AB
Drottninggatan 61, 2tr
111 21 Stockholm

Hemsida:

www.relationbrand.com

Verksamhet:

Relation & Brand är ett snabbt växande företag som erbjuder tjänster och applikationer inom e-postmarknadsföring och e-distribution.

Ägare:

Huvudägare är Grocus Capital AB med 41,13 % av aktierna och 78,59 % av rösterna efter nyemissionen inför notering.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

31 juli 2006

Värdering:

32,9 Mkr efter nyemissionen enligt nyemissionsvillkor.

Övrigt:

Företaget presenterar sig på Aktietorgets Torgdag i Stockholm den 10 maj. Uppdatering: Noteringsdatum flyttat från månadsskiftet juni/juli till 31 juli.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss