Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Rehact AB
Rehact AB

Rehact AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.rehact.se

Verksamhet:

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft - samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Ägare:

Jerzy Hawranek 31,4 %, Svante Bengtsson 29,2 %, Innovationsbron AB 10,7 %, Staffan Mastling 7,3 %,
Övriga aktieägare (ca 600 st) 21,4 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

23 april 2012

Värdering:

Bolaget har vid handeln på Alternativa haft en värder på omkring 70 Mkr (1,15 - 1,25 kr per aktie).

Övrigt:

Rehact är listat på Alternativa Aktiemarknaden, men byter nu till Aktietorget, där första dag för handel är planerade till 23 april 2012.

Uppdaterat: 2012-04-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss