Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Rehact AB
Rehact AB

Rehact AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.rehact.se

Verksamhet:

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft - samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Ägare:

Före emissionen april/maj 2010; Jerzy Hawranek 36,7%, Svante Bengtsson 34,9%, Innovationsbron AB 12,5%, Övriga ägare 15,9%.

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Status:

Genomförd

Tid:

10 november 2010

Värdering:

Pre-money 60,8 Mkr och 70,4 Mkr post money om emissionen under april/maj 2010 fulltecknas.

Övrigt:

Rehact gör en nyemission på 9,6 Mkr under april/maj 2010.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss