Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Rehact AB
Rehact AB

Rehact AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.rehact.se

Verksamhet:

Rehact utvecklar och säljer ett helhetskoncept för komfortenergi och frisk luft i byggnader. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor och är utvecklat för att väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft - samtidigt som en mycket hög komfortnivå erhålles.

Ägare:

Handlas på Aktietorget. Största ägare; Jerzy Hawranek 29,59 %, Svante Bengtsson 24,15 %, Innovationsbron AB 9,78 %, Staffan Mastling 6,47 %, Meek Holding AB 3,15 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

11 november 2013

Värdering:

Handlas på Aktietorget. Vid emissionen inför bytet till First North är pre-money-värderingen 48 Mkr, post-money vid fullteckning 60 Mkr, och vid användning av övertilldelningsoption 65,5 Mkr. Sedan ges teckningsoptioner ut, vilket i framtiden kan öka antalet aktier.

Övrigt:

Rehact gör en nyemission under november 2013 och byter sedan lista från Aktietorget till First North.

Uppdatering: Första dag för handel på First North blir den 11 november 2013.

Uppdaterat: 2013-11-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss