Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Redland Farming AB
Redland Farming AB

Redland Farming AB
Grävlingsvägen 52
167 56 Bromma

Hemsida:

www.redland.se

Verksamhet:

Redland Farming investerar i jordbruksverksamhet i Ryssland med fokus på spannmåls- och mjölkproduktion. Redland Farming AB hette tidigare Insight Energy AB. Insight Energy AB hette tidigare Insight Oil & Gas AB.

Ägare:

Före emissionen; Anders och Gunnar Nilsson ca 39 %, Jonas Gumaelius ca 33 %, Adam Cowburn ca 20 % och Rickard Öhrn ca 8 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Genomförd

Tid:

24 januari 2007

Värdering:

15 Mkr före och 30 Mkr efter nyemission enligt emissonsvillkor.

Övrigt:

Företaget gör en ägarspridning inför noteringen.

Uppdatering: Noteringen har flyttats från andra halvan av december till 22 januari.

Uppdaterat: 2012-04-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss