Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ralip AB

Ralip AB
Box 501
19205 Sollentuna

Hemsida:

www.ralip.se

Verksamhet:

Dokumenthantering. Erbjuder tjänsten att scanna och lagra dokument digitalt.

Ägare:

Fortnox AB deltar med 0,5 Mkr i Ralips nyemission i juni 2007.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Inställd

Tid:

Ej satt

Värdering:

Övrigt:

Företaget gör en nyemission på 3,3 Mkr under juni 2007.

Uppdatering: I september 2008 meddelade Ralip att man strukturerar om verksamheten och delar upp företaget i ett separat licens/utvecklingsbolag och ett separat produktionsbolag. Man meddelade samtidigt att företagen kommer finansieras upp med investeringar från USA och att de exakta förhållandena mellan aktieägarna i USA och Sverige inte var klarlagda. Tidigare var planen att notera Ralip som helhet under 2008.

Uppdatering: Ralip gick i konkurs under februari 2009. Ingen notering således.

Uppdaterat: 2009-02-26

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss