Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Quickbit eu AB
Quickbit eu AB

Quickbit eu AB
Birger Jarlsgatan 60 6tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

quickbit.eu

Verksamhet:

Quickbit eu tillhandahåller lösningar för näthandlare så att deras kunder på enkelt och tryggt sätt kan hantera kryptovalutor, såsom Bitcoin och Etherum.

Ägare:

Abelco Investment Group AB 6,4 %.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

Mars 2018

Värdering:

84,4 Mkr (16 kr per aktie) i början av juli 2017 då Abelco Investment Group investerade.

Övrigt:

I början av juli 2017 meddelade Abelco Investment Group att de köper 6,4 % av aktierna i Quickbit. Quickbit har för avsikt att genomföra en ägarspridning under tredje kvartalet 2017, varefter bolaget ämnar notera sin aktie på någon av MTF-marknadsplatserna.

Uppdatering: I mitten av september 2017 meddelade Abelco Investment Group att Reinhold Konnander tillträder som vd för Quickbit. Planerna på en notering upprepades i samband med detta.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 höll Quickbit en extra bolagsstämma där man bestämde att göra en split samt bestämde regler för emissioner. Dvs ett steg till har tagits för att genomföra noteringen.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 säger Quickbits vd att bolaget kommer att notera sig i slutet av fjärde kvartalet 2017 eller början av första kvartalet 2018. Innan detta ska en nyemission göras.

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 framgår det i en eventinbjudan Quickbit ska göra en nyemission och sedan lista sig på NGM Nordic-MTF.

Uppdatering: I början av november 2017 meddelade Quickbit att de har lämnat in en ansökan om notering på NGM Nordic-MTF. De skriver även att de i god tid inför noteringen ska göra en nyemission.

Uppdatering: I början av december 2017 ska Quickbit göra tre olika emissioner, där i alla fall en av dem är planerad till januari 2018. En notering sker sannolikt efter att emissionerna är genomförda.

Uppdatering: I början av februari 2018 skriver Abelco att tidsplanen för Quickbits noteringsemission och notering är första kvartalet 2018.

Uppdaterat: 2018-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss