Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i QuiaPEG Pharmaceuticals AB
QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Kommendörsgatan 19 3tr
114 48 Stockholm

Hemsida:

www.quiapeg.com

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett bolag med syfte att utveckla och kommersialisera läkemedel. Grunden är en patenterad teknologiplattform, som medför bättre egenskaper hos läkemedlet såväl för patienten såsom tillverkaren.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

31 mars 2017

Värdering:

Övrigt:

QuiaPEG Pharmaceuticals AB noterar sig på Aktietorget via ett omvänt förvärv av Aktietorget-noterade Lucent Oil AB. Affären inleds i slutet av november 2016 och ska vara klar i mars 2017.

Lucent ska under 2016 delta i en nyemission av nya aktier i QuiaPEG med 2,5 miljoner kronor av totalt 5,0 miljoner kronor. Övriga nya aktier i QuiaPEG tecknas bla av befintliga aktieägare i QuiaPEG. Emissionen genomförs till en värdering av QuiaPEG om 30,0 miljoner kronor vilket medför att Lucents andel i steg 1 uppgår till 7,5 % av kapital och röster i QuiaPEG.

Under mars månad 2017 är avsikten att förvärva resterande 92,5 % av aktierna i QuiaPEG genom emission av högst 18 234 232 nya aktier i Lucent till ett totalt värde om högst 32,5 miljoner kronor. Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om 79,4 % av aktierna i QuiaPeg har den 29 november 2016 accepterat och förbundit sig att deltaga i apportemissionen.

Efter genomförandet av steg 1 och 2 ovan, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga aktier i QuiaPEG, kommer nuvarande aktieägare i Lucent äga 13,25% av kapital och röster i Lucent, vilket betyder att utspädningen uppgår till 86,75%

Uppdatering: Den 10 januari 2017 meddelade Lucent Oil att den första delen av transaktionen är klar.

Uppdatering: Den 31 mars 2017 registrerades en apportemission som i princip slutför transaktionen och QuiaPEG är därmed noterat.

Uppdaterat: 2017-04-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss