Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i PSI Spelinvest AB
PSI Spelinvest AB

PSI Spelinvest AB
Karlavägen 50
11449 Stockholm

Hemsida:

www.psispelinvest.com

Verksamhet:

PSI är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar Internetbaserade spelbolag. PSI förädlar Internetbaserade spelbolag genom att tillföra kunskap och kapital samt synergier och stordriftsfördelar mellan de ingående bolagen.

Ägare:

Cirka 3000 aktieägare. Bland ägarna finns bland andra de duktiga pokerspelarna Erik Sagström 6,59 % och Ayhan Alsancak 6,6 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

12 juni 2007

Värdering:

123,4 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Övrigt:

Ägarspriding via Yield AB. Uppdatering: Tidsplanen var tidigare hösten 2006. Någon ny tidsplan har inte kommunicerats. Klimatet för noterade bettingföretag svalnade hösten 2006. Uppdatering: I slutet av mars rekryterade företaget en ny VD för holding-bolaget på Malta och meddelade då även att man planerar en notering innan sommaren. Uppdatering: Planerna på en notering har nu preciserats till juni och listan är First North. Man planerar en nyemission på 25 Mkr inför noteringen.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss