Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i PSI Group ASA

PSI Group ASA

Hemsida:

www.psi.no

Verksamhet:

Leverantör av avancerade IT-lösningar för detaljhandeln, som styr, distribuerar och säkrar kontanter och
effektiviserar hanteringen av pris-, varu- och konsumentinformation.

Ägare:

Det noterade svenska företaget CashGuard fusioneras med det noterade norska företaget PSI. Aktieägarna i CashGuard blir ägare till 53 % av aktierna i PSI och PSIs aktieägare blir ägare till 47 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

2008

Värdering:

Övrigt:

CashGuard AB fusioneras med PSI Group ASA. PSI Group ASA kommer att ha sin primärnotering i Oslo och vara sekundärnoterat i Stockholm.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss