Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Prowike Enterprise AB
Prowike Enterprise AB

Prowike Enterprise AB
Lagerbringsgatan 5
41257 Göteborg

Hemsida:

www.prowike.se

Verksamhet:

Prowike erbjuder produkter och tjänster för att utveckla företag, direkt online, till en bråkdel av priset för traditionella managementkonsulter.

Ägare:

7 % kommer att spridas till Aktiespridnings aktieägare och under 2007 kommer en publik emission att göras. Uppdatering: Innan nyemissionen i februari 2010; Tobias Pernvik 71 %, Peter Nordström 10 %, Matthias Brenner 5 %, Övriga 14 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Oktober 2011

Värdering:

Pre-money 29 Mkr och post money 31 Mkr vid nyemissionen i februari 2010.

Övrigt:

Notering på någon mindre lista.

Uppdatering: Prowike planerar att göra en nyemission under februari 2010 och notera sig i slutet av 2010.

Uppdatering: Prowike meddelar i maj 2011 att Aktietorget har gjort sin första granskning och att en listning är planerad till oktober 2011.

Uppdatering: Prowike gör en nyemission på 2 Mkr under februari 2010 och har inlett processen att notera sig på Aktietorget.

Uppdatering: Prowike Enterprise verkar ha köpts av Improsoft Systems AB. Inget av företagen har någon märkbar försäljning. Vi betraktar den tidigare noteringsplanen som inställd.

Uppdaterat: 2013-01-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss