Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Prostatype Genomics AB
Prostatype Genomics AB

Prostatype Genomics AB
Industrivägen 19
171 48 Solna

Hemsida:

www.prostatypegenomics.com

Verksamhet:

Prostatype Genomics unika system identifierar det genetiska fingeravtrycket för prostatacancer genom att mäta information från cancerstamcellernas gener i det vävnadsprov (biopsi) som redan erhållits i samband med att patienten diagnostiserats. Genom att kombinera det genetiska fingeravtrycket med övrig information från diagnosen beräknas en så kallad P-score. Prostatype Genomics AB hette tidigare Chundsell Medicals AB.

Ägare:

Innan noteringsemissionen; Creathor Venture 28,34 %, ID Invest AB 9,29 %, Anders Liljeblad Holding AB 6,03 %, Chunde Li 5,53 %, Staffan Ek 5,46 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

3 november 2020

Värdering:

Uppdatering: 127,3 Mkr post money

89,8 Mkr pre-money och 127,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Den sista augusti 2020 meddelade Sedermera Fondkommission att Prostatype Genomics ska notera sig under Q3/Q4 2020 och inför det göra en IPO på 80 Mkr.

För att finansiera Bolagets aktiviteter under kapitaliserings- och noteringsprocessen har Prostatype Genomics under sommaren 2020 slutfört en bryggfinansiering om cirka 11,6 MSEK, avsedd att kvittas mot aktier i den planerade emissionen.

"Under 2019 gick Prostatype Genomics från att vara ett bolag i utvecklingsfas till att vara i en fas av försäljning och kommersialisering, med Sverige som den initiala marknaden."

Uppdatering: Prostatype Genomics noteras på First North den 27 oktober 2020.

Uppdatering: Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 76,94 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 205 procent. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 1400 nya aktieägare.

Uppdatering: Bolaget har meddelat att noteringen kommer att ske något senare än 27 oktober. Så snart ett besked om godkännande från marknadsplatsen erhållits samt registrering av emissionen skett kommer Prostatype Genomics att informera om nytt datum.

Uppdatering: Prostatype skrev i memorandumet att Michael af Winklerfelt ska tillträda som CFO, datumet är nu satt till 2 november 2020.

Uppdatering: Prostatype noteras på First North den 3 november 2020.

Uppdaterat: 2020-11-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss