Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Prime Living AB
Prime Living AB

Prime Living AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

Hemsida:

primeliving.se

Verksamhet:

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Målet är att 2015 nå en årsproduktion om ca 1000 lägenheter och att därigenom bli en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden.

Ägare:

Noterat på First North. Största ägare är Amun Holding AB 23,5 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status.

Värdering:

1,2 Mdkr i market cap i oktober 2016.

Övrigt:

Prime Living är noterat på First North, men planerar att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista under första halvåret 2017.

Uppdatering: Prime Living meddelade i början av maj 2017 att de inleder rekryteringen av en CFO, som ett led i att arbetet att flytta till Nasdaqs huvudlista.

Uppdatering: I början av juli 2017 meddelade Prime Living att de rekryterat Erik Ranje som ny CFO.

Uppdatering: I slutet av augusti 2017 meddelade Prime Living att "Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living på egen begäran pga. olika uppfattning med styrelsen om den strategiska inriktningen."

Uppdatering: I början av september 2017 meddelas att Jan Severa och Ola Wengberg, tillika grundare av och huvudägare i Prime Living,
tar över som VD respektive Vice-VD i Prime Living (innan de tillträder är de styrelseordförande respektive styrelseledamot också). Erik Ranje väljer att inte tillträda som ny finanschef per den 5 oktober.
Istället kommer tjänsten tillsvidare att delas mellan Ola Wengberg och
Christina Aspefalk, idag ekonomichef.

Med denna turbulens känns en flytt från First North till huvudlistan under 2017 inte längre trolig.

Uppdatering: I juni 2018 skrivs det om att Prime Livings verksamhet på ett eller annat sätt blivit inblandad i grovt kriminell verksamhet. Från bolaget framhålls något i stil med att det är två externa företag som är i konflikt, och vad vi vet har inga formella processer inletts mot Prime Living. Men frågan måste ändå uppkomma om Nasdaq skulle vara bekväma med att lyfta upp bolaget på huvudlistan.

Uppdaterat: 2018-07-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss