Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Photocat A/S
Photocat A/S

Photocat A/S
Langebjerg 4
Roskilde, Danmark

Hemsida:

www.photocat.net

Verksamhet:

Photocat arbetar inom området fotokatalys. Titaniumdioxid tillsammans med solljus bryter ned och reducerar mängden av vissa skadliga ämnen, exempelvis kväveoxider som är den största luftföroreningen i storstadsmiljöer.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen; PhotoC Holding ApS 53,8 %, CAPNOVA Invest Zealand 17,2 %, LMK Forward 9,0 %, Michael Humle 7,9 %

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

20 november 2015

Värdering:

51,8 Mkr pre-money och 74,3 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Photocat gör en nyemission under september-oktober 2015 och planerar att lista sig på First North i Stockholm den 23 oktober 2015.

Uppdatering: Nytt preliminärt noteringsdatum är den 30 oktober 2015.

Uppdatering: Börsdagen den 30 oktober 2015 är slut och någon notering av Photocat har inte skett. Ingen information om noteringen är uppskjuten eller inställd har givits. Klart är att intresset för emissionen var svagt.

Uppdatering: Nytt datum för notering är den 17 november 2015. Bolaget skriver att de fick in ca 6 Mkr i den publika emissionen, vilket tillsammans med en private placement gav 14,6 Mkr.

Uppdatering: Photocat börjar handlas på First North den 20 november 2015.

Uppdaterat: 2015-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss