Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Pexa AB
Pexa AB

Pexa AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

pexa.se

Verksamhet:

PExA bygger på affärsidén att producera ett nytt diagnosinstrument för luftvägssjukdomar som astma och KOL.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Anna-Carin Olin 29,80 %, GU Ventures AB 18,27 %, Ola Hermansson 4,57 %, Övriga (50 st.) 47,36 %.

GU Holding är en av ägarna.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

2 november 2015

Värdering:

Uppdatering: 31,15 Mkr Mkr post money.

23,5 Mkr pre-money och 36,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Ägaren GU Holding meddelade i början av maj 2015 att Pexa kan komma att noteras inom ett år.

Uppdatering: Pexa meddelade i slutet av juli 2015 att de har gjort en riktad nyemission på 4 Mkr och att de planerar att göra en publik emission och notera sig på Aktietorget under hösten 2015.

Uppdatering: Pexa gör en nyemission under september 2015 och noterar sig på Aktietorget den 2 november 2015.

Uppdaterat: 2015-11-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss