Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Pegroco Invest AB
Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB
Stora nygatan 31
411 08 Göteborg

Hemsida:

pegrocoinvest.com

Verksamhet:

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i, förvärvar och utvecklar mindre- och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Ägare:

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

24 juni 2015

Värdering:

Övrigt:

Pegroco Invest meddelade den 10 juni 2015 att de gjort en emission av preferensaktier på 160 Mkr och att de planerar att lista dessa på First North.

Bolaget uppmärksammas bland annat för att Sveriges tidigare stadsminister Göran Persson är styrelseordförande.

Uppdatering: Handeln är planerad att starta den 24 juni 2015.

Uppdaterat: 2015-06-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss