Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter

Verksamhet:

Annehem äger och förvaltar kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter av hög kvalitet och tydlig miljöprofil i lägen med goda kommunikationer i de nordiska tillväxtområdena Stockholm, Skåne/Göteborg samt Helsingfors och Oslo.

Ägare:

Peab 100 %, som delar ut bolaget till aktieägarna innan börsnoteringen.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

Andra halvåret 2020

Värdering:

Övrigt:

I början av februari 2020 meddelade Peab att de ska bilda ett nytt bolag som ska tillföras Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Detta bolag ska delas ut till aktieägarna och noteras på Nasdaq Stockholm under andra halvåret 2020.

Uppdatering: Bolaget kommer att heta Annehem Fastigheter. Tidsplanen för utdelning och notering är dock osäker i slutet av mars 2020.

"Den osäkerhet som råder i omvärlden gör dock att tidpunkten för utdelning och notering har skjutits fram till dess att situationen stabiliserats. Som ett steg i förberedelserna inför den planerade utdelningen och noteringen meddelar Peab idag att det nya fastighetsbolaget har fått en styrelse och ledning samt namnet Annehem Fastigheter."

Uppdaterat: 2020-03-30

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss