Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i PatientTrac International Medical Technology AB
PatientTrac International Medical Technology AB

PatientTrac International Medical Technology AB
Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

Hemsida:

www.patienttrac.se

Verksamhet:

PatientTrac erbjuder ett egenutvecklat system för elektroniska patientjournaler specialbyggt för psykiatri och psykisk hälsa med specifika och specialiserade komponenter för barnpsykiatrin och geriatrisk psykiatri med bland annat psykiatriska skattningsskalor och tester. Därutöver erbjuder PatientTrac systemlösningar för exempelvis schemaläggning, administration och fakturering. PatientTrac International Medical Technology AB hette tidigare Leox Holding AB. Leox Holding AB hette tidigare Aktiespridning i Sverige AB.

Ägare:

Listat på NGM Nordic MTF.

Uppdatering: Avlistat från NGM Nordic MTF.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Likvidation beslutad (troligtvis i början av 2014)

Värdering:

Listat på NGM Nordic MTF.

Uppdatering: Avlistat från NGM Nordic MTF.

Övrigt:

Patienttrac meddelade den 1 juli 2013 att de har för avsikt att sluta handlas på NGM Nordic MTF och i stället ansöka om listning på Aktietorget. Det verkar dock vara ganska stökigt i bolaget om man läser pressmeddelandena, något som sannolikt måste hanteras innan en ny listning kan bli aktuell.

Uppdatering: Den 3 juli 2013 meddelade NGM att de avlistar PatientTrac. Sista dag för handel i både aktier och konvertibler är den 2 augusti 2013. Orsaken är att bolaget inte uppfyller listningskraven och att bolaget inte har fullföljt en ny listningsprocess inom förelagd tid.

Uppdatering: I början av november 2013 är det fortfarande oordning i PatientTrac. Företaget saknar både behörig styrelse och firmatecknare. Vi betraktar listningsplanerna, i alla fall tillsvidare, som inställda.

Uppdatering: I mars 2014 ser vi att likvidation av PatientTrac är beslutad.

Uppdaterat: 2014-03-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss