Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Pampett AB
Pampett AB

Pampett AB
Gottes väg 10
224 78 Lund

Hemsida:

www.pampett.se

Verksamhet:

Pampetts sensorer ökar kvalitén för vårdtagare på demensboende och underlättar för vårdpersonalen genom att på ett intelligent sätt förmedla information.

Ägare:

Innan emissionen inför noteringen; Johan Sjöholm 36,2 %, Per-Olof Erlandsson 13,0 %, Fastighets AB Vasaström 11,1 %, Lowhenzahna AB 8,3 %, Innovationsbron 8,2 %, Olle Bergman 4,6 %, Oldentoft Holding AB 4,6 %, Lars Söderman 2,8 %, Dragan Bakic 2,0 %, Övriga (8 st) 9,0 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

Ingen specificerad tidsplan

Värdering:

20 Mkr pre-money och 27,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exkl teckningsoptioner.

Övrigt:

Pampett gör en nyemission och listar sig på Aktietorget, sannolikt under fjärde kvartalet 2014.

Uppdatering: Planerad första dag för handel på Aktietorget är den 1 december 2014.

Uppdatering: Pampett uppnådde inte tillräcklig ägarspridning vid sin emission och ställer därför in emissionen och listningen på Aktietorget och gör en företrädesemission till befintliga aktieägare i stället. Bolaget skriver att de räknar med att notera aktien vid ett senare tillfälle, dock med ospecificerad tidsplan.

Uppdaterat: 2014-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss