Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Pallas Group AB
Pallas Group AB

Pallas Group AB
St. Badhusg. 18
41121 Göteborg

Hemsida:

www.pallasgroup.se

Verksamhet:

Pallas Group är ett rederibolag som grundades 2000 och är idagverksamt inom tre olika områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringar och kreditgivning. Pallas Group äger och driver dotterbolagen Pallas Shipping, Pallas Oil och Pallas Kreditaktiebolag.

Ägare:

Före nyemissionen inför noteringen; Edshultshall Holding AB 99,03 %, Tore Gustafsson 0,3 %, Lars Stensman 0,3 %, Karl-Erik Johansson 0,3 %.

Uppdatering: 860 aktieägare totalt.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

7 juli 2010

Värdering:

Pre-money 15,5 Mkr och 40,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 50,5 Mkr om hela övertilldelningsoptionen används.

Uppdatering: Emissionen fulltecknades, övertilldelningsoptionen användes dock inte.

Övrigt:

Pallas Group gör en nyemission på 25 Mkr + en eventuell övertilldelningsoption på 10 Mkr under maj 2010.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss