Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Oscar Properties Holding AB
Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Ägare:

Ett mindre antal institutionella och privata investerare tillkom i februari 2013.

Uppdatering: Innan spridningen inför listningen så ägs preferensaktierna av 75 investerare. Det finns 625 000 aktier och det största antalet ägs av Nortal Capital AB 40 000, Carnegie Investment Bank AB 38 035, Karin Mattson Nordin 35 000, Ernström Finans AB 25 000, Johan Thorell via bolag 25 000, Orginat AB 23 000, Hajskaeret Invest AB 20 000, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 18 000, Mijesi AB 15 000, Alphi Förvaltning AB 12 000, Övriga aktieägare 373 965.

Stamaktierna ägs till 100 % av Oscar Properties Värdepapper AB, vilket kontrolleras av Oscar Engelbert via bolag.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

18 juni 2013

Värdering:

Övrigt:

Oscar Properties Holding gjorde en nyemission på 125 Mkr i form av preferensaktier under februari 2013, via en private placement till ett mindre antal institutionella och privata investerare. Företaget skriver i samband med det att målet är att lista preferensaktierna på First North inom sex månader.

Uppdatering: Första dag för handel beräknas bli den 18 juni 2013.

Uppdatering: Oscar Properties emission av preferensaktier övertecknades tio gånger, enligt bolaget.

Uppdaterat: 2013-06-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss