Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Originalbagarn AB
Originalbagarn AB

Originalbagarn AB
Högbergsgatan 33
116 20 Stockholm

Hemsida:

www.originalbagarn.se

Verksamhet:

Originalbagarn är ett bageriföretag som bakar bröd åt stora kunder som säljer brödet under sina egna varumärken.

Ägare:

Lista:

Nordic MTF

Status:

Kommande

Tid:

2018 sannolikt

Värdering:

Uppdatering: 56 Mkr pre-money och 61,6 Mkr post money om emissionen i november 2016 fulltecknas. 3,60 kr per aktie.

60-80 Mkr vid olika emissioner i januari-februari 2016. 6 kr respektive 8 kr per aktie.

Övrigt:

Originalbagarn gör ett antal emissioner under början av 2016 och meddelar då att de ska notera sig på NGM Nordic-MTF eller First North under sommaren 2016.

Uppdatering: I slutet av augusti 2016 har Originalbagarn blivit ett publikt aktiebolag, vilket krävs för att kunna noteras.

Saker och ting verkar ha tagit längre tid än planerat. En notering under hösten 2016 är sannolik.

Uppdatering: Det är på NGM Nordic-MTF som företaget ska notera sig.

Uppdatering: I början av oktober 2016 meddelade Originalbagarn att de ska notera sig på NGM-börsen under december och inför det göra ytterligare en nyemission.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission på 5,6 Mkr under november 2016.

Uppdatering: Noteringen på NGM Nordic-MTF är nu planerad till första kvartalet 2017.

Uppdatering: Första kvartalet 2017 är över och någon notering har ännu inte skett. Vi gissar att planen nu är andra kvartalet, men ingen ny information har i skrivande stund kommit.

Uppdatering: VD säger till Finwire att de hoppas få klart noteringen i maj-juni, kan inte lova april.

Uppdatering: Listningen ska ske under juni 2017.

Uppdatering: Det blev ingen notering under juni 2017, någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: I mitten av juli 2017 meddelade Originalbagarn att de skjuter notering på NGM Nordic-MTF på framtiden utan någon specifik tidsplan. Någon gång under hösten 2017 kommer aktien att listas på Alternativa.

Uppdatering: Listningen på Alternativa verkar ha ställts in. I slutet av november 2017 meddelades dock att man äntligen lyckats registrera aktierna hos Euroclear. Kontakt sägs ha återupptagits med NGM om en listning. Man meddelar även att en emission ska göras.

Uppdaterat: 2017-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss