Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Orezone AB
Orezone AB

Orezone AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

www.orezone.se

Verksamhet:

Orezone är ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad gräsrotsprospektering, vilket innebär prospektering i väldigt tidiga faser av ett gruvprojekts utveckling.

Ägare:

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

18 april 2019

Värdering:

Övrigt:

En ny verksamhet apporteras in i Orezone, detta gjorde att Spotlight krävde en ny listingsprocess, en process som Orezone till slut ansåg vara för arbetskrävande. Bolaget inledde därför en noteringsprocess på en annan marknadsplats som man i mitten av april 2019 meddelade är NGM Nordic-MTF. Första handelsdag är planerad till 18 april 2019.

Uppdaterat: 2019-04-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss