Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i OptiCept Technologies AB
OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies AB
Kalkstensvägen 16
224 78 Lund

Hemsida:

www.opticept.se

Verksamhet:

OptiFreeze har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Ägare:

Arc Aroma Pure AB äger 42,75 % i början av december 2013, innan OptiFreeze har gjort nyemissioner. Dessutom ägs företaget av de fyra forskare som tagit fram tekniken samt LU Innovation System (Lunds Universitets innovationsverksamhet).

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

19 juni 2014

Värdering:

24 Mkr pre-money och 32 Mkr post-money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

Arc Aroma Pure AB, som äger 42,75 % av företaget, meddelade i början av december 2013 att OptiFreeze ska göra en private placement. För att sedan göra en listningsemission under första halvåret 2014.

Uppdatering: ArcAroma meddelar i slutet av mars 2014 att Optifreeze har gjort en nyemission på 3 Mkr, samt att det ska göras en listningsemission på 8 Mkr som ska inledas den 29 april.

Uppdatering: Listning är planerad till den 16 juni 2014.

Uppdatering: Listning justerad till den 19 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-06-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss