Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Offentliga Hus i Norden AB
Offentliga Hus i Norden AB

Offentliga Hus i Norden AB
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

Hemsida:

offentligahus.se

Verksamhet:

Offentliga Hus affärsidé är att förvalta och förädla samhällsfastigheter med det offentliga som fortsatt hyresgäst.

Ägare:

Aktiebolaget Fastator 50 % och fastighetsfonden Cofigelux SARL 50 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

23 oktober 2020

Värdering:

Uppdatering: 2 680 Mkr pre-money och 3 430 Mkr post money (13,4 kr per aktie).

2 680 - 3 220 Mkr pre-money + 750 - 901 Mkr (13,4-16,1 kr per aktie).

Övrigt:

I mitten av juni 2017 skriver Mats Hulth, styrelseordföranden i Offentliga Hus "Vår avsikt är att inom ett år få Offentliga Hus-koncernen redo för en notering. Vi arbetar nu intensivt med att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder till ca 6-7 miljarder. Vi bedömer att vi kan nå det målet inom 12-18 månader och att bolaget då samtidigt ska vara redo för en börsintroduktion".

Uppdatering: Den sista oktober 2017 meddelade Offentliga Hus att de rektryterat Niklas Eklund som CFO. Man skriver bland annat "Rekryteringen är ett led i att bygga en börsfähig organisation för Offentliga Hus, som tidigare i år tillkännagav att man siktar mot en börsnotering inom två år."

Uppdatering: I början av september 2018 skriver Fastator att noteringen ska ske under 2019.

Uppdatering: I början av april 2019 skriver Offentliga Hus att en börsnotering är planerad att ske inom 1-2 år.

Uppdatering: I början av juli 2019 meddelade Offentliga Hus att de ingått avtal om att köpa ett antal fastigheter för totalt 1,1 Mdkr.

Uppdatering: I början av september 2019 meddelade Fastator att en ny ledningsgrupp har rekryterats till Offentliga Hus "...som kan leda bolaget genom nästa tillväxtfas och den planerade noteringsprocessen."

Den nya ledningsgruppen som rekryterats består av Fredrik Brodin som tillträder som VD efter Lars Holm, Magnus Sundell som tillträder som CFO och Johan Bråkenhielm som tillträder som transaktionsansvarig.

Samtliga tre tillträder sina tjänster under det första kvartalet 2020. Nuvarande VD, Lars Holm kommer att vara fortsatt verksam i bolaget tills den nya ledningsgruppen har etablerat sig.

"Offentliga Hus har under min tid som VD växt vårt fastighetsbestånd från ca 1,6 miljarder till ca 6 miljarder. Det har varit en intensiv och spännande resa och det känns skönt att lämna över stafettpinnen i trygga händer när jag ger mig ut på nya äventyr, säger Lars Holm, nuvarande VD på Offentliga Hus."

Uppdatering: Vid bolagsstämma i Offentliga Hus den 15 oktober har Björn Rosengren och Carl Bildt valts till nya ledamöter av bolagets styrelse. Bolaget skriver att ledamöterna har omfattande erfarenhet från noterad miljö och bolag i tillväxtfas. Björn Rosengren valdes till styrelsens ordförande.

Den nya styrelsen består fortsatt av fem ledamöter; Björn Rosengren, Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Pierre Ladow och Svante Bengtsson.

De tidigare ledamöterna Mats Hult och Ulf Adelsohn kommer fortsatt bistå bolaget genom bolagets advisory board.

Uppdatering: I slutet av november 2019 meddelade Offentliga Hus och Fastator att de ska göra ett antal transaktioner mellan varandra. Orsaken uppges vara att man vill renodla respektive bolags verksamhet.

Uppdatering: I slutet av november 2019 berättade Fastators VD Joachim Kuylenstierna att Offentliga Hus ska noteras på Nasdaq Stockholm under 2020.

Uppdatering: Av de transaktioner mellan Fastator och Offentliga Hus som meddelats så kommer en inte att genomföras "Fastator förvärvar inte Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige AB".

Uppdatering: I början av mars 2020 meddelar Fastator att Offentliga Hus stärker sitt transaktionsteam med Jenny Diaz Jernberg inför kommande börsnotering.

Uppdatering: I början av juni 2020 meddelade Fastator att arbetet med att bygga ut och stärka Offentliga Hus organisation fortlöper och att bolaget siktar på en kapitalanskaffning och börsintroduktion under 2020.

Uppdatering: I mitten av juni 2020 skrev Fastator: "Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har som tidigare offentliggjorts arbetat intensivt med förberedelsearbetet för en börsintroduktion under 2020. Förberedelsearbetet har fortlöpt enligt plan och det har nu fastställts att första dagen för handel i Offentliga Hus aktier förväntas infalla under första hälften av oktober 2020. Ytterligare information om processen förväntas offentliggöras efter sommaren."

Uppdatering: I slutet av juli 2020 meddelades att "I syfte att renodla Offentliga Hus ytterligare inför en sådan börsintroduktion har det ingåtts avtal om att sälja fastigheter som inte klassificeras som samhällsfastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 350 Mkr samt att sälja innehavet om 34% av aktierna i bolaget Studentbostäder i Sverige för 200 Mkr. Med denna renodling blir Offentliga Hus ett ännu starkare bolag inför sin börsintroduktion, som är planerad till första hälften av oktober 2020."

Uppdatering: Den uppgift vi har om den andra ägaren är att det är Cofigelux SARL. I slutet av september 2020 skrev Di att ägare är den tyska miljardärfamiljen Tschira tillsammans med den svenska affärsmannen Pierre Ladow genom det Luxemburgbaserade holdingbolaget Nordic Property. Första handelsdag uppges vara i mitten av oktober 2020, på First North.

Uppdatering: Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade aktier i Bolaget uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor samt befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av säljande aktieägare uppgående till ett belopp om cirka 750 miljoner kronor. Av försäljningslikviden från de aktier som ägarna avser sälja i samband med Erbjudandet kommer cirka 415 miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av den revers till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som Bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB.

Uppdatering: Offentliga Hus noteras på First North 23 oktober 2020.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 13,4 kr.

Uppdaterat: 2020-10-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss