Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Observe Medical International AB
Observe Medical International AB

Observe Medical International AB
Medicinaregatan 8 B
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.observemedical.com

Verksamhet:

Observe Medical är ett svensk medicintekniskt bolag inom patientmonitorering och övervakning. Bolagets produkter bidrar till ökad patientsäkerhet samt en effektivisering av vården. Observe Medical har utvecklat produkten Sippi som är en automatisk och digital urometer, dvs en urinmätare.

Ägare:

SEED Capital, Porter & Partners, M2 Capital Management AB och Lavin AB är investerare.

Lista:

First North

Status:

Inställd

Tid:

Inställd (7 juli 2014 var planen)

Värdering:

Uppdatering: Initialt 35 MNOK när bolaget köps upp i augusti 2015. Om det blir en internationell succé kan priset öka till 125 MNOK + royalties fram till 2023.

107,4 Mkr pre-money och 129,5 Mkr post money om emissionen inför listningen fulltecknas.

Övrigt:

Observer Medical meddelade under andra halvan av maj 2014 att de ska göra en nyemission och lista sig på First North.

Uppdatering: Observe gör en nyemission på upp till 22 Mkr under juni 2014 och listar sig den 7 juli 2014.

Uppdatering: Observe meddelade den 23 juni 2014 att de avbryter nyemissionen och listningen på First North. Orsaken som anges är att industriella aktörer visat intresse för bolaget och att det bäst hanteras i onoterad miljö.

Uppdatering: Navamedic ASA köper i augusti 2015 Oberve för initialt 35 MNOK. Om det blir en internationell succé kan priset öka till 125 MNOK + royalties fram till 2023.

Uppdaterat: 2015-08-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss