Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i O2 Vind AB
O2 Vind AB

O2 Vind AB
Strandvägen 5b
11451 Stockholm

Hemsida:

www.o2.se

Verksamhet:

Utvecklar, äger och säljer vindkraft. Driver även Sveriges största andelsägda förening där medlemmarna tillsammans äger vindkraftverk.

Ägare:

En av de större ägarna är Proventus Wind Power (Proventus och Foundation Asset Management). Johan Ihrfelt och övriga i företagsledningen är också betydande ägare.

Uppdatering: Proventus Wind Power AB (ägt till 75 procent av Proventus Invest AB och till 25 procent av Foundation Asset Management Sweden AB) kommer efter föreliggande erbjudande att äga 22-28 procent av aktiekapitalet och rösterna. Johan Ihrfelt och Thomas von Otter kommer att äga 7-9 procent vardera. Befintliga ägare kommer sammanlagt att äga 44-55 procent av aktierna i O2 Vind.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Inställd

Tid:

Noteringsplanerna inställda

Värdering:

Omkring 2 miljarder kronor post money om emissionen fulltecknas inför noteringen. Kursen i erbjudandet sätts genom ett anbudsförfarande.

Övrigt:

Uppdatering: O2 Vind meddelar i början av mars 2010 att Swedbank, SEB och DNB Nor går ihop och lånar ut 2,4 miljarder kronor till O2 och bygget av 100 vindsnurror.

Uppdatering: O2 Vind gör en nyemission på 1150 miljoner kronor och noteras på Stockholmsbörsen den 22 mars 2010.

Uppdatering: O2 Vind skulle noteras den 22 mars 2010. Intresset var dock för lågt och företaget meddelar därför på den planerade noteringsdagen att man drar tillbaka sina noteringsplaner.

Uppdaterat: 2010-03-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss