Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Novus Group International AB

Novus Group International AB
Sveavägen 47
11359 Stockholm

Hemsida:

www.novusopinion.se

Verksamhet:

Novus affärsidé är att förnya undersökningsbranschen nationellt och internationellt genom att kommersialisera, för branschen, ny teknik. Utifrån den förändring undersökningsbranschen står inför kan Novus därmed erbjuda kunderna mer kostnadseffektiva, snabba och precisa marknads- och opinionsundersökningar, främst genom SMS och Webb.

Ägare:

Efter nyemission; ALS Invest AB 69,5 %, Karin Nelsson 7,7 %, ägare som tillkommer i nyemissionen 22, 8 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

1 juni 2007

Värdering:

21,9 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Övrigt:

Företaget genomför en nyemission i april. Uppdatering: Företaget flyttar noteringdag från 23 maj till 1 juni för att säkerställa att alla aktieägare hinner få in aktierna på sina vp-konton innan handeln börjar.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss