Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Novel Mining AS

Novel Mining AS
Postboks 9017
3006 Drammen, Norge

Hemsida:

www.novelmining.no

Verksamhet:

Novel är ett ungt prospekteringsföretag med inriktning primärt på guldfyndigheter. Verksamheten är i
första hand koncentrerad till södra Norge. Novel har i dag inmutningar ibland annat Akershus,
Telemark, Troms och Rogaland Fylke.

Ägare:

Före nyemissionen i juni 2008; Aksena AS 21,1 %, Reidar H. Plesner 14,6 %, Tom Lemb 14,6 %,
Glaamene Industrier AS 10,6 %, Erik Øimoen 10,6 %, Sebastian Holdings Inc 5,7 %, Delta Invest AS 5,7 %, Tica AS 4,9 %, Gram International Ltd. 4,9 %, Pelmentes AS 4,9 %, Kooyoora AS 3,3 %,
Kobberhaugen Verk AS 2,4 %.

Om emissionen i juni 2008 fulltecknas kommer antalet aktier tredubblas och 67 % av aktiernas ägas av nya ägare.

Lista:

Onoterat

Status:

Inställd

Tid:

Ej satt

Värdering:

Före nyemissionen; 5,1 miljoner NOK, Efter fulltecknad nyemission; 15,4 miljoner NOK.

Övrigt:

Novel Mining gör en nyemission under juni 2008 och planerar för en framtida notering. Novel Mining för dock inför nyemissionen även förhandlingar med ett börsnoterat företag inom samma sektor.
Förhandlingarna rör ett möjligt förvärv av samtliga aktier i Novel. Förhandlingarna är avhängiga av att
Novel Mining fullföljer den pågående emissionen och att denna tecknas fullt ut.

Uppdaterat: 2008-05-28

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss