Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB
Box 11157
404 24 Göteborg

Verksamhet:

CapSek verksamhet består av investeringar i onoterade och/eller noterade verksamheter inom techsektorn.

Ägare:

Ekapaif AB 100 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Kommande

Tid:

2018

Värdering:

Övrigt:

I början av maj 2018 meddelade Freedesk AB (559019-4261), som är noterat på Aktietorget, en transaktion. Den går, via ett omvänt förvärv, ut på att Northern CapSek Ventures AB (559110-4004) tar över Freedesks plats på Aktietorget.

Ekapaif AB som äger Northern CapSek Ventures AB tar över större delen av ägandet i Freedesk AB. Freedesks nuvarande verksamhet säljs till bolag inom Ekapaif-sfären.

Uppdatering: "Freedesk AB (”Freedesk”) har tidigare meddelat att en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”) ingåtts. Avsiktsförklaringen, som var giltig till och med den 30 juli 2018, kommer förlängas till den 31 oktober 2018. Anledningen till förlängningen är att det kvarstår några förutsättningar att uppfylla innan slutligt avtal ingås och Spotlight kan genomföra den planerade noteringsprövningen som nu är uppskjuten. Planen från Freedesk och CapSeks sida att snarast genomföra det omvända förvärvet är inte förändrad utan det är endast fråga om en fördröjning."

Uppdaterat: 2018-06-26

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss