Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB
Box 11157
404 24 Göteborg

Hemsida:

capsek.se

Verksamhet:

CapSek verksamhet består av investeringar i onoterade och/eller noterade verksamheter inom techsektorn.

Ägare:

Ekapaif AB 100 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

2018

Värdering:

Övrigt:

I början av maj 2018 meddelade Freedesk AB (559019-4261), som är noterat på Aktietorget, en transaktion. Den går, via ett omvänt förvärv, ut på att Northern CapSek Ventures AB (559110-4004) tar över Freedesks plats på Aktietorget.

Ekapaif AB som äger Northern CapSek Ventures AB tar över större delen av ägandet i Freedesk AB. Freedesks nuvarande verksamhet säljs till bolag inom Ekapaif-sfären.

Uppdatering: "Freedesk AB (”Freedesk”) har tidigare meddelat att en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”) ingåtts. Avsiktsförklaringen, som var giltig till och med den 30 juli 2018, kommer förlängas till den 31 oktober 2018. Anledningen till förlängningen är att det kvarstår några förutsättningar att uppfylla innan slutligt avtal ingås och Spotlight kan genomföra den planerade noteringsprövningen som nu är uppskjuten. Planen från Freedesk och CapSeks sida att snarast genomföra det omvända förvärvet är inte förändrad utan det är endast fråga om en fördröjning."

Uppdatering: Avsiktsförklaringen förlängs till den 31 december 2018.

Uppdatering: Den 22 november 2018 meddelade FreeDesk att Northern CapSek inte går vidare med transaktionen. Dvs noteringen av Northern CapSek är inställd.

Uppdatering: I slutet av 2019 ser vi att Northern CapSek Ventures AB (559110-4004) namn dyker upp igen, som investerare i AppSpotr AB. Nu heter bolaget NCSV Sweden AB, men uppges hålla på att byta namn till Northern CapSek Ventures AB.

När vi googlar så ser vi att Freedesk AB (559019-4261) har bytt namn till Northern CapSek Ventures AB.

Väldigt förvirrande, men kan det vara så att man bytte namn på det ena bolaget för att göra namnet ledigt för det andra?

Uppdatering: Verksamheten har flyttat till fd Freedesk AB-skalet med organisationsnummer 559019-4261. Det skalet noteras på NGM Nordic SME den 7 juli 2020. Följ det bolaget för att följa noteringen, detta skal får i stället statusen inställd.

Uppdaterat: 2020-06-09

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss