Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i NorInvent AB
NorInvent AB

NorInvent AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.norinvent.com

Verksamhet:

NorInvent är ett medicintekniskt forskningsbolag som utvecklar drug delivery-plattformar baserade på kolhydrater.

Ägare:

Innan nyemissionen i november 2015; Jonatan Moses 17,85 %, Ronny Svanströmer med familj 13 %, Roy Mollberg 6,2 %, Peter Ahlberg 6,1 %, Bengt Johansson 5,37 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

23 maj 2017

Värdering:

Uppdatering: 49,3 Mkr post money.

Uppdatering: 42,9 Mkr pre-money och 52,9 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas (uppdaterade villkor).

Uppdatering: 48,5 Mkr pre-money och 70,0 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 61,3 Mkr blev post money vid emissionen i juni 2016.

Uppdatering: 59,8 Mkr pre-money och 62,8 Mkr post money om emissionen i juni 2016 fulltecknas.

56 Mkr pre-money och 66 Mkr post money om emissionen under november 2015 fulltecknas.

Övrigt:

NorInvent gör en nyemission under november 2015 och planerar då för en framtida notering. Lite olika indikationer ges, men tidsplanen verkar vara slutet av 2016 till början av 2017.

Uppdatering: I mitten av mars 2016 skrev NorInvent avtal med Partner Fondkommission rörande kommande notering av bolagets aktier och spridningsemission. Partner FK kommer bistå Norinvent under våren 2016 för att utreda när och var bolaget skall notera sina aktier och genomföra emissionen.

Uppdatering: NorInvent gör en nyemission på 3 Mkr under juni 2016. Under september 2016 planerar man att göra nyemission på 8-15 Mkr för att sedan notera företaget samma månad, på First North eller Aktietorget.

Uppdatering: September 2016 börjar gå mot sitt slut och någon emission från bolaget har hittills inte inletts.

Uppdatering: I slutet av september 2016 meddelade bolaget att vissa delmål i studierna inte uppnåtts under sommaren pga sjukskrivningar. Och man vill uppnå dem innan en notering för att uppnå en rättvisande värdering. Tillsammans med sin rådgivare Partner Fondkommission så siktar man dock fortfarande på att nå en notering under hösten 2016.

Uppdatering: NorInvent skriver i slutet av november 2016 att de siktar på en notering under första kvartalet 2017. Bolaget har anlitat Mangold som rådgivare och har fått finansiering säkerställd. Planen är att i samband med noteringen göra en större noteringsemission.

Uppdatering: I mitten av december 2016 presenterade NorInvent villkoren för nyemissionen som ska hållas i februari 2017, inför en notering på First North den 3 mars 2017.

Uppdatering: NorInvent siktar på att noteras på Aktietorget under första halvan av april 2017.

Uppdatering: Emissionsprocessen drar ut på tiden då investerare inte betalar i tid, vilket gör att även noteringen försenas.

Uppdatering: NorInvent noteras på Aktietorget den 23 maj 2017.

Uppdaterat: 2017-05-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss