Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Nilsson Special Vehicles AB
Nilsson Special Vehicles AB

Nilsson Special Vehicles AB
Tegelbruksvägen 17 A
312 32 Laholm

Hemsida:

www.nilsson.se

Verksamhet:

Nilsson Special Vehicles är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. I dagsläget producerar och säljer företaget limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Företagets kunder finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Nilsson säljer också en del på marknader i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noeringen Mohammed al-Amoudi (via Midroc Invest och Granitor) 70 %, LMK 18 %. Efter emissionen inför noteringen kommer Mohammed al-Amoudi äga ca 40 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

11 december 2015

Värdering:

Uppdatering: 88 Mkr post money.

67 Mkr, oklart om det är innan eller efter emission på 21 Mkr inför noteringen.

Övrigt:

Nilsson Special Vehicles gör en nyemission på 21 Mkr och listar sig på First North i december 2015.

Uppdatering: Första dag för handel är planerad till den 11 december 2015.

Uppdaterat: 2015-12-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss