Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Ngage Group AB
Ngage Group AB

Ngage Group AB
Midskogsgränd 11, vån 3
115 43 Stockholm

Hemsida:

www.ngagegroup.se

Verksamhet:

Ngage Group genomgår en förändring. Quiz-plattformen finns kvar i bolaget, men samtidigt håller man på att köpa ny verksamhet. Ngage Group AB hette tidigare Red Reserve Entertainment AB. Red Reserve Entertainment AB hette tidigare Community Entertainment Svenska AB. Community Entertainment Svenska AB hette tidigare Avatar Productions AB, bytte namn när de köpte Bet and Be Best AB.

Ägare:

Gh Invest Aps 26,60 %, Green Horizon Invest Aps 21,39 %, Blue Horizon Investment Aps 8,24 %, Network Capital Group Holding A/S 7,58 %, Erwolter Holding Aps 4,91 %, Large AB 4,91 %, Dsr Holding Aps 4,12 %.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

2020

Värdering:

12,8 Mkr i marketcap den 21 april 2020.

Övrigt:

Ngage Group har sedan den 12 februari 2020, när Spotlight Stock Market aviserade att bolaget skall genomgå en ny noterings-prövning, haft en dialog med Spotlight avseende noteringsprövningen. Det är styrelsens bedömning att noteringsprövningen är mer omfattande än vad som motiveras av de förändringar som skett i bolaget genom förvärvet av Toto IT. Spotlight har även meddelat att en ytterligare noteringsprövning kommer att behövas om bolaget genomför förvärvet av AMGO iGaming. Därutöver medför prövningen kostnader som är väsentligt högre än vad bolaget kan bära och anser vara skäliga.

Styrelsen har därför påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform, detta innebär att Bolaget inte kommer fullfölja den noteringsprövning som aviserats av Spotlight.

Avnotering från Spotlight förväntas ske fredag 29 maj 2020. Styrelsens ambition är att handel skall kunna erbjudas på annan handelsplattform från och med måndag 1 juni 2020.

Uppdatering: Ngage Group AB planerar att byta namn till QP Games
AB.

Uppdatering: Den 26 maj 2020 meddelade Ngage Group att de genomför förvärvet av Amgo Igaming Danmark A/S, dotterbolag till Amgo Igaming AB. Förvärvet av samtliga dotterbolag, varumärken och licenser till ett värde om SEK 78 miljoner betalas dels med 90 miljoner nyemitterade aktier samt dels med konvertilbla skuldebrev.

Amgo Igaming AB förbinder sig att överföra de erhållna aktierna i Ngage till sina cirka 1 500 aktieägare.

Uppdatering: Den 29 maj 2020 meddelad Ngage att granskningsprocessen hos en handelsplattform pågår och ambitionen är handeln ska vara igång inom kort.

Uppdaterat: 2020-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss