Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i NFO Drives AB
NFO Drives AB

NFO Drives AB
Öjavadsvägen 2
376 36 Svängsta

Hemsida:

www.nfodrives.se

Verksamhet:

NFO Control bär på två patent. Två patent som ger garanterad störningsfrihet redan från allra första början. Patentet Sinus Switch genererar en sinusformad utspänning till motorn. Det sker inga förluster i kablarna eftersom dioder och transistorer inte tillåts att slå till och ifrån på ett traditionellt sätt. Kabeln, mellan omriktaren och motorn, kan därför vara obegränsat lång och utan skärmar.

Ägare:

Noterat på Nordic-MTF.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

7 oktober 2013

Värdering:

Noterat på Nordic-MTF.

Övrigt:

NFO Drives byter lista, från Nordic-MTF (Göteborgs OTC) till Aktietorget, i samband med att Thenberg & Kinde (som driver Göteborgs OTC) byter till Aktietorget.

Uppdatering: I mitten av september 2013 meddelade NFO Drives att de är godkända för listning på Aktietorget, och därmed kommer att flytta dit från NGM Nordic MTF.

Uppdatering: Första dag för handel på Aktietorget blir den 7 oktober 2013.

Uppdaterat: 2013-10-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss