Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i NeoDynamics AB
NeoDynamics AB

NeoDynamics AB
Lejonvägen 14
181 32 Lidingö

Hemsida:

www.neodynamics.se

Verksamhet:

NeoDynamics är ett medicintekniskt bolag byggt på forskning utförd vid Karolinska institutet. Bolagets mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Ägare:

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

7 december 2018

Värdering:

Uppdatering: 125,5 Mkr post money.

75 Mkr pre-money och 125,5 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas.

Övrigt:

NeoDynamics gör en noteringsemission under november 2018 och noterar sig sedan på Spotlight.

Uppdatering: 7 december 2018 är planerad första handelsdag på Spotlight.

Uppdaterat: 2018-12-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss