Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mycab International SA
Mycab International SA

Mycab International SA
2, Rue Carlo Hemmer
Luxemburg

Hemsida:

www.mycabinternational.com

Verksamhet:

Mycab är verksamt inom reseindustrin där man genom avancerad IT-teknologi kopplar ihop taxibilar runt om i världen med de traditionella bokningssystemen för flyg.

Ägare:

Majoriteten finns hos ett mindre antal ägare. Totalt 5000 aktieägare då bolaget är noterat på Aktietorget, något som bolaget skriver ska öka till 11 000 aktieägare via Viral Angels.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Oklar status

Värdering:

27 Mkr var marketcap på Aktietorget den 11 juni 2014 då planerna på avnotering och framtida nynotering presenterades.

Övrigt:

Mycab meddelade den 11 juni 2014 att de avnoterar sin aktie från Aktietorget, vilket innebär att sista handelsdag är 11 september 2014. Aktierna ska sedan kunna handlas via Aqurat Fondkommission innan de ska noteras på en annan marknadsplats.

Viral Angels har tidigare köpt 10 % av aktierna i Mycab och nu ska emission av preferensaktier göras. Viral Angels ska även dela ut sina aktier till sina medlemmar.

Uppdatering: I maj 2015 har ingenting hörts om någon notering. Är nog skjutet på framtiden med oklar tidpslan.

Uppdaterat: 2015-05-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss