Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mobile Loyalty Holding AB
Mobile Loyalty Holding AB

Mobile Loyalty Holding AB
Limhamnsvägen 110
216 13 Malmö

Verksamhet:

Mobile Loyalty Holding AB äger aktier i Loyalty Europe AB, med målet att verksamheten ska bli en helägt dotterbolag.

Ägare:

Aktieägarna i Mobile Loyalty PLC kommer att bli ägare till detta företag.

Lista:

Aktietorget

Status:

Genomförd

Tid:

18 augusti 2014

Värdering:

Övrigt:

Mobile Loyalty PLC är noterat på Aktietorget och är delägare i det onoterade Mobile Loyalty Europe AB. Ett nytt svenskt Mobile Loyalty-bolag håller på att sättas upp. Dagens aktieägare i Mobile Loyalty PLC kommer att få sina aktier utbytta mot aktier i det nya svenska Mobile Loyalty-bolaget via ett andelsbyte.

Ett antal emissioner pågår i Mobile Loyalty PLC och Mobile Loyalty Europe AB. Ett antal ytterligare emissioner kommer att göras, bland annat i detta nya Mobile Loyalty-företag.

Målet är att de ägare som äger 57,2 % av Mobile Loyalty Europe AB ska konvertera sitt ägande till detta nya Mobile Loyalty-företag, så att detta nya företag som ska noteras på Aktietorget blir helägare till det operativa bolaget Mobile Loyalty Europe AB.

Uppdatering: Mobile Loyalty Holding AB kontrollerar nu 94,6% av aktierna i Mobile Loyalty Plc. Mobile Loyalty Holding AB listas på Aktietorget den 18 augusti 2014.

Uppdaterat: 2014-08-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss