Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mobile Loyalty Europe AB
Mobile Loyalty Europe AB

Mobile Loyalty Europe AB
Limhamnsvägen 110 C
216 13 Limhamn

Hemsida:

www.mobileloyalty.com

Verksamhet:

Mobile Loyalty Europe erbjuder ett system för annonser och sök på mobila plattformar.

Ägare:

Efter de transaktioner som meddelats i januari 2014 kommer Mobile Loyalty plc äga 43 %. Podium Investment SA är en annan stor ägare.

Lista:

Spotlight

Status:

Inställd

Tid:

Inställd

Värdering:

Enligt en av emissionerna som görs i början av 2014 så är värderingen 40,6 Mkr (2 kr per aktie).

Övrigt:

Mobile Loyalty Europe AB är ett dotterbolag till Mobile Loyalty Plc som är noterat på Aktietorget. Två emissioner görs i Mobile Loyalty Europe AB, samt en företrädesemission i Mobile Loyalty Plc. Sedan är planen att fusionera bolagen med varandra så att Mobile Loyalty Europe AB blir huvudbolaget, vilket listas på Aktietorget.

Uppdatering: I mitten av januari 2014 kommuniceras ett antal transaktioner. Om vi uppfattar saken rätt så har det tillkommit en transaktion sedan tidigare kommunikation. Mobile Loyalty plc är nu nere i ett ägande på 43 %. Nu är även noteringsplanerna något mer svävande, där olika alternativ övervägs. Beslut om detta är tänkt att tas under våren 2014 på bolagsstämmor.

Uppdatering: I kommunikén för 2013 som släpptes i början av mars 2014 har planerna blivit något mer konkreta. Mobile Loyalty Europe ABs verksamhet ska noteras, men det ska ske via ett nytt svenskt holdingbolag.

Uppdatering: Mobile Loyalty PLC startar ett nytt svenskt holdingbolag där ägandet i Mobile Loyalty Europe AB kommer att placeras. Detta bolag kommer att noteras, dvs ingen notering för Mobile Loyalty Europe AB.

Uppdaterat: 2014-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss