Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mobilåtervinning i Sverige AB
Mobilåtervinning i Sverige AB

Mobilåtervinning i Sverige AB
Box 16416
103 27 Stockholm

Hemsida:

www.mobilatervinning.se

Verksamhet:

Mobilåtervinning är verksamt inom handel med begagnade mobiltelefoner.

Ägare:

Uppdatering: New Equity Venture International AB köpte i maj 2016 40000 aktier. Koncernen äger efter det 39,88 %.

Uppdatering: New Equity Venture International AB köpte i april 2016 28000 aktier. Koncernen äger efter det 38 %.

Uppdatering: I början av december 2015 blev Aggregate Media och Ted Hagen delägare genom en apportemission.

Uppdatering: I november tillkom 10 investerare via en nyemission, där Richard Näsström samt Blue Bat Investments AB blev ägare till mer än 5 % vardera. Stureguld Sverige AB 72,44 %.

Stureguld Sverige AB, som innan en notering delar ut samtliga aktier till sina aktieägare.

Lista:

Nordic MTF

Status:

Genomförd

Tid:

26 maj 2016

Värdering:

Uppdatering: New Equity Venture International AB köpte i april 2016 aktier för 30 kr styck.

10,25 Mkr post money efter en riktad emission i november 2015.

Övrigt:

Stureguld Sverige AB meddelade i början av oktober 2015 att de ska dela ut Mobilåtervinning i Sverige AB till aktieägarna och notera företaget. En notering beräknas vara genomförd under första kvartalet 2016.

Uppdatering: Mobilåtervinning har i november 2015 gjort en riktad nyemission på 2 Mkr.

Uppdatering: Mobilåtervinning i Sverige AB har den 1 december 2015 genomfört ett förvärv av 76,4 % av bolagets största konkurrent Pantaluren AB. Köpeskilling (för de 76,4 %) var 3 208 800 SEK. Betalning utgörs av 106 960 (vilket motsvarar 12,98 % av Mobilåtervinning) nyemitterade aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB á 30 SEK per styck (apportemission).

Uppdatering: Mobilåtervinning i Sverige AB har per den 4 december 2015 förvärvat resterande 23,6 % av Pantaluren AB och har därmed förvärvat samtliga aktier i Bolaget. Köpeskilling (för de 23,6 %) var 991 200 SEK. Betalning utgörs av 33 040 nyemitterade aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB á 30 SEK per styck (apportemission).

Uppdatering: Sturegulds vd Johan Nilsson hoppas kunna meddela något under fjärde veckan i februari 2016 om Mobilåtervinnings planerade notering. I början av fjärde veckan är något beslut om notering ännu inte taget.

Uppdatering: I slutet av februari 2016 ska Mobilåtervinning börja handlas via Mangold-listan. Under andra kvartalet ska aktien sedan noteras på en riktig marknadsplats.

Uppdateriong: I april 2016 köpte New Equity Venture International AB 28 000 aktier för 30 kr styck.

Uppdatering: Mobilåtervinning börjar handlas på NGM Nordic-MTF den 26 maj 2016.

Uppdaterat: 2016-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss