Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB

Moberg Pharma AB
Gunnar Asplunds Allé 32
17163 Solna

Hemsida:

www.mobergderma.se

Verksamhet:

Moberg Pharma utvecklar dermatologiska läkemedel för behandling av vanligt förekommande hudsjukdomar. Moberg Pharma AB hette tidigare Moberg Derma AB.

Ägare:

Innan nyemissionen inför noteringen: Östersjöstiftelsen 30 %, Six Sis AG 25 %, Marie Moberg 13 %, Peter 10 %, Mohammed Hussein Al-Amoudi 5 %. Totalt 50 ägare.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

26 maj 2011

Värdering:

Pre-money 226 - 275 Mkr samt ytterligare upp till 161 Mkr om emission och övertilldelningsoption fulltecknas.

UPPDATERING: Vid nyemissionen inför noteringen i maj 2011 är teckningskursen 29 kr. Vilket ger en pre-money-värdering på 189 Mkr och post money 263 Mkr.

Övrigt:

Företaget gjorde en nyemission på 40 Mkr i början av 2008 och planerade en notering under Q4 2008.

Uppdatering: Företaget upprepar sina noteringsplaner i början av 2010. Företaget anser sig vara klart för att kunna noteras och ser en notering under 2011 som sannolik.

Uppdatering: Moberg Derma preciserar i september 2010 sina noteringsplaner till första halvåret 2011 och är noga med att målet verkligen är att det ska ske innan halvårsskiftet.

Uppdatering: Moberg Derma gör en nyemission under november/december 2010 och börsnoterar sig den 9 december 2010.

Uppdatering: Intresset för att delta i Moberg Dermas nyemissionen under november/december 2010 var för lågt. Företaget ställer därför in den planerade börsnoteringen som skulle skett den 9 december 2010.

Uppdatering: Moberg Derma gör ett nytt försök att börsnotera sig den 26 maj 2011 och större delen av nyemissionen inför noteringen är redan fylld.

Uppdaterat: 2011-11-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss