Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Minesto AB
Minesto AB

Minesto AB
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda

Hemsida:

minesto.com

Verksamhet:

Minesto utvecklar och bygger en ny typ av tidvatten-kraftverk som baserar sig på företagets egna patenterade teknologi.

Ägare:

Midroc New Technology (Mohammed al-Amoudi) och BGA Invest (Bengt Adolfsson) är de två största ägarna. Innan emissioner inför noteringen äger BGA Invest AB 49 % och Midroc New Technology AB 30 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

9 november 2015

Värdering:

Ca 200 Mkr pre-money, drygt 300 Mkr post money efter publik emission och drygt 400 Mkr post money om den planerade riktade emissionen fylls.

Övrigt:

Under sommaren 2014 berättade bolaget att de planerade en börsnotering år 2017. I mitten av maj 2015 säger man dock att en börsnotering på Nasdaq Stockholm kan bli aktuell redan till hösten 2015. Detta efter att de fått 122 Mkr i EU-bidrag för att bygga sin första tidvattenpark utanför Wales kust.

Uppdatering: I början av september 2015 meddelade Minesto att Fredrik Ahlström rekryterats som CFO, för att bland annat sköta bolagets finanser och kapitalanskaffning. Charlotta Ekman som haft rollen fram till detta blir i stället COO.

Uppdatering: Den 8 oktober 2015 ska Minesto presentera sig för investerare på en Småbolagsfrukost i Stockholm, vilket är ett tecken på att en notering under hösten fortfarande är aktuell.

Uppdatering: Minesto meddelade i slutet av september 2015 att KIC InnoEnergy investerar 3,5 MEUR i bolaget.

Uppdatering: Minesto noteras på First North den 9 november 2015 och gör inför det en nyemission på 95 Mkr, som kan utökas med 16,8 Mkr. 95 Mkr-delen är säkerställd av huvudägaren BGA Invest som tecknar 60 Mkr och ett garantikonsortium som garanterar 35 Mkr.

Uppdaterat: 2015-11-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss