Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Mineral Invest International MII AB
Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB
Skeppsbron 16
11130 Stockholm

Hemsida:

www.mineralinvest.com

Verksamhet:

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter.

Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Ägare:

400 aktieägare. Archelon Mineral äger innan köpet av Mineral Invest 65 % av kapitalet och 86 % av rösterna.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

21 september 2009

Värdering:

Uppdatering: Nyemission och uppköp med betalning i aktier pågår.

Uppdatering: Enligt nyemissionen i mars 2009, pre-money 7,4 Mkr och post money 12,6 Mkr. Emissionskurs 0,45 kr.

Innan nyemissionen 7,5 Mkr - 8,75 Mkr (räknat på emissionskursen 0,60 respektive 0,70 kr). Efter nyemissionen tillkommer upp till 9 Mkr.

Övrigt:

Företaget gör en nyemission inför noteringen. Uppdatering: Noteringen skjuts från augusti till oktober 2008.

Uppdatering: På grund av noteringsklimatet så flyttas noteringen till 2009.

Uppdatering: Noteringen planeras till juni 2009.

Uppdatering: Balkan Resources köper Mineral Invest Sweden AB och betalar med 29.000.000 aktier (värderade till 0,45 kr).

Uppdatering: Balkan Resources AB har bytt namn till Mineral Invest International MII AB, inför deras uppköp av Mineral Invest Sweden AB. Företagets plan är nu att notera sig på Aktietorget i september 2009.

Uppdaterat: 2011-11-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss